A Marcali Művelődési Központ választási kampány alatti Etikai Irányelvei

SZG 8565

SZG 8565

A Marcali Művelődési Központ választási kampány alatti Etikai Irányelvei
1. A választási kampány nem háború:
– a pártok, vagy képviselőjelöltek nem egymás ellenségei, hanem politikai ellenfelei;
– az országgyűlési és önkormányzati választás a magyar nemzet és a város jövőjéről szól;
– a választási kampány célja, hogy a pártok és jelöltek programjukat, politikai céljaikat ismertessék és értelmezzék;
– a választási kampány tisztességessége, emberiessége, törvényessége és tisztasága alapvető jelentőségű politikai kérdés;
A Marcali Művelődési Központ dolgozói elfogadják, hogy a választási kampány során tartózkodni kell a pártok és jelöltekre irányuló minden valótlanságtól, rágalmazástól, az emberi és a politikai jogok sérelmére történő uszítástól, felelőtlen demagógiától.
A Választási Irányelv irányvonalat ad a fontosabb etikai kérdésekben, azonban nem térhet ki minden, esetenként előreláthatatlan problémára. Ezért a Marcali Művelődési Központ igazgatója fenntartja magának a jogot, hogy a megfelelő intézkedéseket megtegye.
2. Politikai célú plakátok, hirdetések elhelyezése
2.1. A Marcali Művelődési Központ székhelyének épületén vagy azon belül (8700 Marcali, Múzeum köz 2. Kulturális Korzó) és az alábbiakban felsorolt telephelyei épületén, vagy épületén belül a költségvetési szerv közintézmény jellegére figyelemmel, igazgatói döntés értelmében politikai kampánycélú plakátot elhelyezni nem lehet.
A Művelődési Központ telephelyei:
– Művelődési Ház (Széchenyi u. 3.)
– Civil Szervezetek Háza (Orgona u.2.)
– Szabadtéri színpad és Zenepavilon (Európa park)
– Bizei Közösségi Ház, Marcali-Bize Bizei u. 53.
– Ifjúsági Ház Bize, Bizei u. 63.
– Boronkai közösségi Ház, Marcali-Boronka Gárdonyi u. 23
– Gyótai Közösségi Ház, Marcali-Gyótapuszta Páll Endre u. 5.
– Horvátkúti Közösségi Ház, Marcali-Horvátkút Horvátkúti u. 56.
2.2. A Marcali Művelődési Központ tulajdonában lévő, szabadtéri hirdetőtáblákon, csak az intézmény hozzájárulásával helyezhetik el térítésmentesen a politikai pártok, jelöltek – kizárólag programjaikra, rendezvényeikre vonatkozó – meghívó plakátjaikat. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt, vagy más jelölő szervezet plakátját, illetve az intézmény kulturális programjait/rendezvényeit hirdető plakátjait, a térképes információs táblát és az azt körülvevő cégek hirdetéseit.
Ezek a következők:
– Noszlopy és Karikás Frigyes utcák sarkán (volt gombai ABC előtt)
– Városi Fürdő és Szabadidő Központ előtti hirdetőtábla
– Künzelsau tér északi sarkán
– Petőfi és Sport utcák sarkán (Dóra barkács felöli falon)
– Piac tér dél-nyugati sarkán
– A Széchenyi és Móra Ferenc utca sarkán
– A Szabadtéri színpad melletti hirdetőtábla
– A boronkai kultúrház előtti hirdetőtábla
– A gyótapusztai kultúrház előtti hirdetőtábla
2.3. A Marcali Művelődési Központ honlapján semmilyen politikai hirdetés, politikai célú program meghívója, plakátja nem helyezhető el.

3. A Marcali Művelődési Központ esélyegyenlőséget biztosít a választási kampányban résztvevő pártok, jelöltek számára, programjaik bemutatására, ezért a politikai pártok, jelöltek kampánynyitó és kampányzáró rendezvényeihez a Művelődési Központ térítésmentesen biztosítja:
3.1. az Orgona u. 2. sz. alatti telephelyén, a Civil Szervezetek Házának 60 főt befogadó földszinti, illetve 100 főt befogadó emeleti rendezvénytermét 8:00-22:00 óráig tartó nyitvatartási időszakban;
3.2. a Széchenyi u. 3. sz. alatti telephelyén, a Művelődési Ház 300 főt befogadó színháztermét, a Művelődési Házra vonatkozó feltételek betartásával. Ezek a következők:
– A Művelődési Ház többcélú intézmény, a Marcali Művelődési Központ színházterme mellett az épületben oktatási intézmény is – Zeneiskola – működik. A színházterem közös használatú a Zeneiskolával, az oktatási intézmény kötelező hangversenyterem szükségletét elégíti ki. Ezért a teremfoglalásoknak igazodniuk kell a Zeneiskola és a Művelődési Központ – egy hónapra előre meghatározott – színháztermet igénylő rendezvényeihez, foglalkozásaihoz.
– A politikai pártok, jelöltek rendezvényeit lehetőség szerint a Zeneiskola SZMSZ-ben meghatározott nyitvatartásának figyelembe vételével kell megszervezni: ez hétközben 19:00 órától, valamint, amennyiben nem sérti a kampánycsend időszakát – szombaton 14:00 órától és vasárnap lehetséges. Amennyiben erre nincs mód, a többfunkciós épület jellegéből adódóan nincs akadálya azon időpontoknak sem, melyek beleesnek a Zeneiskola nyitvatartásába, ám ezen időben törekedni kell arra, hogy a rendezvény a legkisebb mértékben zavarja a tanítási órákat.
3.3. Amennyiben a két telephely használata egyéb okoknál fogva akadályokba ütközik, a következő lehetőségeket ajánlja fel a Művelődési Központ a kampánynyitó és kampányzáró rendezvényekhez:
a) Szabadtéri rendezvényhelyszínként az Európa parkban található, 500 főt befogadó Szabadtéri színpadot;
b) a Kulturális Korzót az alábbi feltételekkel:
A Kulturális Korzó többfunkciós, több más intézménnyel közösen használja a Marcali Művelődési Központ. Az épületben található még a Marcali Múzeum, a TAVI Kereskedelmi Televízió stúdiója, illetve a Szivárvány Nyugdíjas Egyesület klubja. A kulturális/közművelődési intézmény jellegből adódóan az épületet használó intézmények ügyfélfogadása, programjai, tárlatai, közművelődési rendezvényei nyitvatartási időben bárki számára folyamatosan elérhetőek, látogathatóak. Ezért:
– a 60 főt befogadó aulában – az intézményeket látogatók miatt nyitvatartási időben a zártkörű rendezvény tartása sem lehetséges (mivel az egész épületet, benne a négy intézménnyel együtt be kellene zárni), – nyitvatartási időn kívül igénybe vehető térítésmentesen kampánynyitó és záró rendezvényhez.
– a 60 +20 (pótszékezhető) főt befogadó konferenciaterem – amennyiben nem ütközik kulturális/közművelődési programmal, illetve rendezvénnyel, valamint a szabad kapacitás függvényében – igényelhető térítésmentesen kampánynyitó és záró rendezvényhez.
3.4. Városrészi – Bizei, Boronkai, Gyótapusztai, Horvátkúti Közösségi Házak esetében a választási kampány alatt a politikai pártoknak, jelölő szervezeteknek, jelölteknek egy kampányrendezvényre térítésmentesen biztosítja a közösségi ház használatát a Művelődési Központ.
3.5. A választási kampány alatti egyéb más politikai célú rendezvények esetében – a mindenkori aktuális terembérleti díj fizetendő a Marcali Művelődési Központ Terem és Eszközbérlési Szabályzatában meghatározottak alapján.
3.6. A Marcali Művelődési Központhoz tartozó helyszínek és termek politikai célú térítésmentes, illetve terembérletes használatáról kizárólag a Művelődési Központ igazgatójával lehet egyeztetni.

4. Kulturális rendezvények
A Marcali Művelődési Központ által szervezett kulturális rendezvény, illetve azon rendezvény, melyben társszervezőként, együttműködő partnerként szerepel a Művelődési Központ, választási kampány célra semmilyen formában nem illik felhasználni!

Vigmondné Szalai Erika sk.
igazgató