Tájékoztató névváltozásról

Tisztelt látogató, érdeklődő! Az új kulturális törvény meghatározta a közművelődési alapszolgáltatások körét, az ahhoz tartozó személyi és tárgyi feltételeket, valamint a közművelődési intézmények besorolását.

A hatályos jogszabály figyelembevételével 2019 január 1-től Marcali Városi Kulturális Központ helyett Marcali Művelődési Központ elnevezést kapott az intézmény, mely járási hatókörű intézménytípust tükröz. Az ehhez szükséges infrastrukturális, tárgyi, személyi feltételekkel rendelkezik az intézmény, és az alapszolgáltatások tekintetében is megfelel a művelődési központ kategóriának.

Vigmondné Szalai Erika, igazgató