Mozgáskorlátozottak Marcali Egyesülete

1980-ban alakult meg a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Kaposváron, mely jogi személyiséggel rendelkező, kiemelten közhasznú társadalmi szervezet. Kiemelt célja, hogy segítséget biztosítson sérült sorstársaiknak az élet minden területén.

Küldetésüket kétféleképpen valósítják meg, egyrészt professzionális szolgáltatásokkal, másrészt a klasszikus mozgalmi tevékenység révén. A megvalósítás elkülönült szervezetei egységekben történik, melyek együttese alkotják az egyesület egészét.

A professzionális segítés színhelyei az intézmények, melyekben megfelelően képzett szakembereket alkalmaznak, közülük sokan személyesen is átélik akadályozottságukat: Napsugár Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Óvoda és Szociális Szolgáltató Központ, ahol fogyatékos gyerekek fejlesztését, nappali ellátását végzik Kaposváron. „Önálló Élet” Segítő és Szolgáltató Központ, mely a megye területén fogyatékos felnőtteknek nyújt sokféle szolgáltatást, pl.: életviteli támogatást, otthoni szakápolást, segédeszköz ellátás. A Fészek Szociális Szolgáltató Központ és Lakóotthon célja: fogyatékos fiatalok önálló életét biztosító lakás, munka és életlehetőségek komplex megteremtése Nagyatádon, valamint szociális szolgáltatások biztosítása a város vonzáskörzetében.

Csoportok, klubok: A körzeti csoportok és klubok a mozgalmi élet színterei, vezetőik rátermett és képzett önkéntesek. Az egyesület 4200 fős taglétszáma lakóhely szerint 13 körzeti csoportra oszlik, mely lefedi a megye egész területét. A klubok a körzeti csoportokon belül működnek. Mozgalmi tevékenység fő területei a tájékoztatás, közösség teremtés és érdekvédelem.

Marcali Körzeti Csoport: A Marcali Körzeti Csoport 1982-ben alakult, jelenleg (2007) 330 tagot számlál.

Képesek vagyunk otthonukból kimozgatni – talán az átlagnál is zárkózottabb – tagjainkat évente több alkalommal, melyről részletesen „Programok” alatt olvashat a „Képtár” menü alatt pedig fotókat tekinthet meg. A közösségteremtést jól szolgálja rehabilitációs eszközökkel felszerelt tornatermünk és rendszeres fürdő-strandlátogatásunk, melyet az Önkormányzat támogat. A rendszeres, folyamatos tájékoztatást és érdekvédelmet szolgálja havi rendszerességgel megtartott klubnap, melyet ez a honlap is támogat, erősítve az információhoz jutás esélyegyenlőségét.

A Mozgáskorlátozottak S. M. Egyesülete Marcali Körzeti Csoport honlapját (mvme.hu) az „Egerszegi” Alapítvány tartja fenn, és megbízása alapján működik az Alapítvány céljainak, kötelezettségeinek megvalósítása érdekében és azokkal összhangban.

Elérhetőségek:
Salamon Györgyné
Marcali Körzeti Csoportvezető
E-mail: info@mvme.hu
web: http://www.mvme.hu
Telefon: 06 85 314 131

A csoport indulója:

Mások vagyunk, mégis egyek,
Sokak által elfeledtek.
Bár testünk beteg, lelkünk ép,
Bennünk is él egy eszménykép.

Gondolatban mezőn futunk,
Közben nagyokat kacagunk!
Veletek, kik épek vagytok,
S minket magunkra nem hagytok!

Velünk vagytok szeretetben,
Hitben és a reménységben!
Segítetek, hol csak lehet,
S ugye, ez nem csak képzelet?

Mi lehet e kis dal vége?
Szíveinkben legyen béke!
Kapjunk még sok boldog évet,
Békességet, egészséget!
(Isza Erzsébet)

saját weboldal: http://www.mvme.hu