25 éves a Marcali Bajtársi Egyesület…

2015. szeptember 26-án, a Marcali Kulturális Korzóban közös ünnepség megrendezésére került sor a Marcali Bajtársi Egyesület megalakulása 25. és a Szlovén Tisztek Egyesülete Lendvai Tagozatával való együttműködésünk 20. évfordulója tiszteletére. A programról Kőrösi András képviselő beszámolóját olvashatják az alábbiakban: 

„A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dr. Alojz Szteiner vezérőrnagy a Szlovén Tisztek Egyesületének elnöke, József Vaupotics ezredes elnökhelyettes, Robert Lenarcsics százados a Lendvai Tagozat elnöke, Bereczk Balázs Marcali város alpolgármestere, a Honvédelmi Miniszter képviseletében Hornyák Erika alezredes, a HM. Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály kiemelt főtisztje, a Honvéd Vezérkar Főnök képviseletében Sásik Csaba alezredes a HVK. Személyzeti Csoportfőnökség Humánpolitikai Osztály kiemelt főtisztje, Kelemen József ny. altábornagy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke, Vanyur Tibor ezredes, a HM. Hadkiegészítő és Nyilvántartó Parancsnokság  parancsnoka, Pásztor István nyá. ezredes régióvezető, Stikel János nyá. ezredes a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetségének elnöke, Horváth Jenő őrnagy a kaposvári 4. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka.

Gombos  János nyá. alezredes a Marcali Bajtársi Egyesület titkára köszöntő szavai után egy perces felállással és néma főhajtással tisztelegtünk az elhunyt bajtársaink emléke  előtt. Ezután a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdájának   ünnepi  műsora  következett,  egy ez évben összeállított katonadal csokrot adtak elő. Szentes István  nyá. alezredes egyesületünk  elnökének, rövid, az egyesület  25 éves fennállásának legfontosabb történéseit  kiemelő  beszéde  következett, majd  Robert Lenarcsics  a Szlovén Tiszti Egyesület  Lendvai Tagozata elnöke megemlékezett az elmúlt  20 év együttműködésének főbb  eseményeiről. A következőkben  Sásik  Csaba  alezredes  köszöntötte  a jelenlévőket és elismeréssel szólt a 20 éves  együttműködésről  és  a Marcali Bajtársi Egyesület  25 éves tevékenységéről.

A megemlékezések,  köszöntők után  Mészáros  Károly  százados  ismertette a Magyarország Honvédelmi Miniszterének   határozatát, a Honvéd Vezérkar Főnökének és a HM. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság  parancsnokának  parancsait, elismerésekről.

A Honvédelemért Kitüntető Cím  I. fokozatát  hárman,  III. fokozatát  ketten  kapták meg  a  Szlovén Tiszti  Szövetségtől.  Aranykor Kitüntető Cím  bronz  fokozatát  1 fő érdemelte ki  a Marcali Bajtársi Egyesülettől. A Honvéd  Vezérkar  Főnöke  Emléktárgyat  és Emlékplakettet 1-1 főnek, a HM. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka    Emléktáblát és Emléklapot   szintén 1 – 1 főnek adományozott, a honvédelem és a  magyar katonai hagyományok ápolása  érdekében  végzett áldozatos  munkájuk elismeréseként. Dr. Alojz Szteiner  vezérőrnagy  a Szlovén  Tisztek Egyesületének elnöke a  két egyesület  20  éves  együttműködésében  végzett  kiemelkedő  munkájuk  elismeréseként, három főnek  adott át Emlékplakettet. A Bajtársi Dalárda ünnepi műsorának második része és a helyi egyesület Emléklapjainak kiosztása  előtt, köszöntötte a 25. éves  Marcali  Bajtársi  Egyesületet Kelemen József  nyá.  altábornagy  a BEOSZ  elnöke, Pető  László nyá. alezredes a kaposvári Noszlopy Gáspár  Nyugállományú Klub  elnöke, Salamon Györgyné a Morgáskorlátozottak Marcali  Csoportjának vezetője  és  Klujber Imréné a Szivárvány  Nyugdíjas Klub elnöke. A  hivatalos  rész  befejezése  után baráti  beszélgetésen, állófogadáson vettek részt a meghívott vendégek, ahol Bereczk Balázs Marcali Város alpolgármestere mondott ünnepi köszöntőt. Azt est hátralévő részében a Honvéd Együttes művészei szórakoztatták vendégeinket a  Kulturális Központban.” (Kőrösi András)