Évzáró közgyűlés a Bajtársi Egyesületnél

A Marcali Bajtársi Egyesület 2020. január 22-én tartotta hagyományos évzáró közgyűlését a Civil Szervezetek Házában.


A közgyűlésen jelen volt Dr. Sütő László Marcali város polgármestere, Pásztor István ny. ezredes a BEOSZ Dél-dunántúli Régiójának vezetője,
Horváth Jenő őrnagy a Kaposvári Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka és munkatársai, valamint a társ civil szervezetek vezetői.
Bogyó József levezető elnök köszöntötte a résztvevőket, majd Szentes István egyesületi elnök ismertette az elnökség beszámolóját az egyesület 2019. évi munkájáról,

a végrehajtott feladatokról, a programokról. Ezután a – gazdasági felelős távolléte miatt – Gombos János titkár értékelte az egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét.
A következő felszólalóként Bartsch Zoltán az ellenőrző bizottság elnöke számolt be az elmúlt évi ellenőrzésekről, az okmányolás, az elszámolás rendjéről.
A Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdájának munkájáról, a fellépésekről, a következő év terveiről Samu Zoltán Dalárda vezető tájékoztatta a közgyűlés résztvevőit.
A hozzászólások, kiegészítések után mindhárom dokumentumot egyhangúlag fogadta el a tagság.
A rövid szünetet követően Szentes István elnök vázolta az egyesület 2020. évi munkatervének tervezetét, majd Gombos János titkár az éves pénzügyi tervet. A vendégeink hozzászólása, pozitív értékelése, az egyesület és a Dalárda munkájának méltatása után, mindkét dokumentumot szintén egyhangúlag fogadta el a közgyűlés.