Állásajánlat

Marcali Városi Kulturális Központ a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet művelődésszervező munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

8700 Marcali, Múzeum köz 5. – Kulturális Korzó

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapfeladatainak körébe tartozó rendezvények – kulturális-, közösségfejlesztési, képzési- és módszertani programok teljes körű szakmai előkészítése, szervezése, lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetemi, vagy főiskolai szintű művelődésszervező szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         közművelődési és/vagy rendezvényszervezői 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

  • Legalább társalgási szintű idegen nyelvismeret
  • Marcali, vagy környékén élő pályázó

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§     motivációs levél, mely tartalmazza a pályázónak az intézményben folytatott szakmai munkával kapcsolatos terveit, elképzeléseit

§         végzettséget igazoló iratok másolata

§         szakmai önéletrajz

  • Nyilatkozat, hogy a pályázó – az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 01. napjával tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Vigmondné Szalai Erika részére a vigmond.erika@gmail.com e-mail címen keresztül.
  • Postai úton a Marcali Városi Kulturális Központ, Vigmondné Szalai Erika igazgató részére, 8700 Marcali, Múzeum köz 5. A borítékra kérjük ráírni: művelődésszervező pályázat

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra a beküldött pályázati anyagok alapján kiválasztott pályázókat hívjuk csak be. A büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a közalkalmazotti kinevezést megelőzően köteles a pályázó bemutatni

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 27.