Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Személyes adatok biztonsága kiemelten fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a Marcali Városi Kulturális Központ felkészült a május 25-én életbe lépő új adatvédelmi szabályozásra. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR, azaz General Data Protection Regulation) szabályai az online térbe kerülő adatok biztonságát garantálják egységesen, az Európai Unió minden országában.

Ránk bízott személyes adatait korábban is teljes körültekintéssel kezeltük, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak.

  1. Amikor Ön a Marcali Városi Kulturális Központ internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.
  2. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
  3. Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a hatályos jogszabályok honlapokra vonatkozó tartalmi és formai követelményeinek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
  4. Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Marcali Városi Kulturális Központ nem adja tovább – kivéve, amelyek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát jogszabály közérdekből elrendeli.
  5. Az internetes felületünkön – a honlap látogatásával összefüggésben – kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársak feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
  6. Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak egy részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. A Marcali Városi Kulturális Központ más tevékenységei során is kapcsolatba kerül természetes és jogi személyekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait – erről belső Adatvédelmi Szabályzata rendelkezik.

2018. 05. 25.