A tanfolyam bemutatása, célja, tematika


A foglalkozás sorozat célja

Belső- Somogy népművészeti sajátosságainak megismerése

A tevékenység célja, hogy az általunk tanított diákok megismerjék a környékbeli népművészeti sajátosságokat, egyediségeket. Ezek megismerése során kialakuljon bennük az egyediségre való törekvés, a magas színvonalú munka igénye. Cél a társas együtt dolgozás igényének kialakítása. Képesek legyenek olyan termékek létrehozására, melyek a régi korok sajátosságait magukon viselve versenyképes áruvá válhatnak mai világunkban. Olyan esztétikus termékek előállítása a cél, amelyek művészileg is és használati tárgyként is megállják a helyüket.

A tevékenység célja, hogy olyan lehetőségeket ismerjenek meg az általam oktatott diákokkal, amivel a megalkotott termékeiket, többféle csatornán keresztül tudják bemutatni, reklámozni és értékesíteni. A saját cégérük, arculatuk megtervezése, mely a későbbiekben az általuk megalkotott termékek védjegyévé válhat. A reklámgrafika és tipográfia összefüggéseinek megismerése.


Fejleszteni kívánt kompetenciák

Népművészeti ismeretek – Belső-Somogy forma és motívum kincse

Népművészeti ismeretek (eszközök ismerete, népművészek stb.)

népművészet technikák elsajátítás

a tervezés készségének elsajátítása

Interpretálás készsége (kifejezés, esztétika, összhang stb.)

kézügyesség, kompozíciós készség fejlesztése

szín-, és forma világ fejlesztése

Csoportmunka

Alkalmazkodás

Önkifejezés

Szükséges anyagok, eszközök

A foglalkozások elméleti része előadásokból áll, ezekhez projektor, vászon és laptop, valamint hangfalak szükségesek.

A kreatív szakaszban grafit ceruza, színes ceruza A/3 ill. A/4 rajzlapradír, színes ceruza, festékek, kréták, méteráru, varráshoz szükséges anyagok, eszközök,

rétegelt lemez láda, piroggravírozó eszközök szükségesek.

A produktív szakaszban számítógépek, fényképezőgépek szükségesek, valamint a kiállítás megörökítéséhez kamera.

A foglalkozás megvalósításával elért eredmény

Képesek legyenek a megtanult ismereteket produktívan használni, átformálni a saját egyéniségükre. Képesek legyenek beilleszteni a mindennapokba.

Tudjanak az elsajátított ismeretek alkalmazásával a mai lakberendezésben használatos tárgyakat előállítani. A kelengyeládák átörökítése révén ékszeres dobozok készítésben ill. különböző tárolók készítésében tudják kamatoztatni. A szőttesek ill. a folton folt technikák alkalmazásával a népművészeti elemek átörökítésével tudjanak létrehozni a mai kornak megfelelő lakberendezési kiegészítőket. A különböző festészeti stílusokban való eligazodás révén minőségi illusztrációk, dekortermékek elkészítését tudják véghezvinni.

Képesek legyenek a megszerzett tudással saját internetes felületet-blogot tervezni,létrehozni, igazodjanak el a webáruházak világában. Tudják reklámozni saját termékeiket és sajátítsák el a profitáláshoz leglényegesebb reklámtechnikákat. Képesek legyenek az elkészült termékek reklámozására kiállításokon való bemutatására, interpretálására. Érdemben tudjanak öncélra plakátokat, meghívókat, grafikai termékeket tervezni, alkotni az esztétikum keretein belül.