A tanfolyam bemutatása, célja, tematika

A foglalkozás sorozat célja

A szakkör elméleti szakasza során feltárja Somogy megye, Marcali agyagművességének múltját és jelenét. A népi hagyományok és tárgykultúra vizsgálatával lehetőség nyílik a formatervezés alapjainak áttekintésére, a funkcionalitás és esztétikum kapcsolatrendszerének helyi értékeken keresztül történő feltárására. A szakasz célja megismertetni a népi tárgyalkotást, amelyből elsajátítható az a gondolkodási rutin, amely a modern használati tárgyak tervezésénél és kivitelezésénél elengedhetetlen.

Az elméleti szakaszt követő összegző alkalmon (a produktum helyszíneit) ismerhetik meg közelebbről a foglalkozás résztvevői, hasznosítva a barokk korról tanultakat.

A kreatív szakasz során a résztvevők megismerkednek a hagyományos agyagformáló technikákkal, és lehetőségük nyílik különböző agyagfajták megismerésére. A szakasz célja a hagyományőrzésből kiindulva olyan tárgyak létrehozása, amelyek a népi funkcionalitás szellemiségét megtartva képesek a mai igényeknek megfelelni.

A marketing szakasz feltárja a szilikát iparban rejlő lehetőségeket, illetve a design szerepét a társadalomban.  A szakasz célja a szerzői jog-, a márka fogalmának, az online kommunikáció fajtáinak, és ezek felhasználási módjainak a megismertetése.

Fejleszteni kívánt kompetenciák

Népművészeti ismeretek – Fazekasság

Iparművészeti ismeretek (kerámiaművészet, tárgytervezés)

Kerámiakészítési ismeretek (népi formázási módok és égetések)

Kiállítás szervezés (válogatás, rendezés)

Manuális készség

Csoportmunka

Alkalmazkodás

Önkifejezés

Szükséges anyagok, eszközök

A foglalkozások elméleti része előadásokból áll, ezekhez projektor, vászon és laptop szükséges.  A kreatív szakaszban gyakorlati kivitelezés zajlik, melyhez felszerelt kerámiaműhely szükséges (kemence, korong). A produktív marketing szakaszban online tartalmak vizsgálata és létrehozása történik, így laptop vagy asztali számítógép szükséges, illetve a kiállítás rendezéséhez a posztamensek szükségesek.

A foglalkozás megvalósításával elért eredmény

Az elméleti szakasz során a résztvevők képet kapnak a népművészeti tárgyak létrehozásának hátteréről, megismerkednek a design szemlélettel. Az alkalmak során a hasznosság és esztétikum jegyében vizsgálódnak, így gyarapítva tudásukat, amelyeket a kreatív szakasz során kamatoztathatnak.

A kreatív szakaszban lehetőségük nyílik az önkifejezésre, három témakörben alkothatnak szabadon (funkcionális tárgy, hangszer, és játék), és adhatnak egyedi megoldásokat azokra a problémákra, amelyekkel a népművészet is foglalkozik. A szakasz végén lévő összegző alkalom során megtanulják a népi égetési technikák alkalmazását, és lehetőségük nyílik csoportmunkában létrehozni egy beton térelválasztó elemet.

A szakkör fejleszti a résztvevők kézügyességét, gondolkodásmódjukat pedig formálja, valamint tájékozottabbak lesznek a művészetek terén. Fejlődik az önkifejezésük és az alkalmazkodó képességük. Megismerik a csoportmunkát, és annak jellemzőit. 

A szakkör tematikája (pdf)